Kimechapishwa na Daraja Press

www.daraja.net

© Hakimiliki 2016 Amrit Wilson

ISBN: 978-0-9952223-2-8

Haki zote zimehifadhiwa, isipokuwa pale ilipoainishwa vyenginevyo. Hakuna sehemu yoyote ya kitabu hiki inayoweza kunakiliwa au kusambazwa kwa njia yoyote ile, ikiwa kwa mitambo au barua-pepe pamoja na fotokopi au kwa mfumo wowote wa kurekodi, kuhifadhi au kutumia maelezo, bila idhini ya maandishi ya wachapishaji.

Mfasiri: Ahmada Shafi Adam

Mchoraji-jalada: Kate McDonnell

Picha: Babu aliyotolewa kutoka gerezani Aprili 29, 1963 © Corbis

License

Tishio la Ukombozi Copyright © 2016 by Amrit Wilson. All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.